MARIMON&BAS

Marimon & Bas, presta els seus serveis legals a empreses i particulars. La nostra filosofia és basa en la dedicació, l'eficàcia i la gran vocació jurídica, establint, una relació de confiança amb el client per així representar amb major contundència i fiabilitat la defensa dels seus interessos legals, amb l'objectiu que el client es senti segur i protegit en tot moment. 


A Marimon & Bas donem sentit a l'expressió “cada cas és únic”, d’aquesta manera un cop analitzada la problemàtica del client, assumim la mateixa com a pròpia, donant la resposta més adequada i precisa per aconseguir l'èxit. A més, comptem amb diferents professionals i col·laboradors que disposen d'un exhaustiu coneixement en altres matèries, oferint d’aquesta manera més valor als nostres serveis, creant així un equip de treball dinàmic i versàtil.

Entenem el dret com l'art de dissenyar solucions per a cada cas concret, fugint de sistemes preestablerts o patrons prèviament fixats. La innovació i la creativitat jurídica són la nostra raó de ser.

Desktop Site