ADOLF BAS BARTOLOMÉ

ADVOCAT PENALISTA
SOCI FUNDADOR

adolfbas@abogados-mb.com

Secció Penal: Adolf Bas Bartolomé, advocat, soci fundador de Marimon & Bas Advocats i director del departament penal, és llicenciat per la Universitat de Barcelona, membre de l'Il·lustre Col·legi d'Advocats de Barcelona, i especialista en Dret Penal. Des dels seus inicis s'ha dedicat al Dret Penal en exclusiva, per la qual cosa té una àmplia trajectòria i experiència professional en la direcció i execució de processos penals

 

DEPARTAMENT ÀREA PENAL

El departament penal dirigit per Adolf Bas Bartolomé, proporciona assistència jurídica tant en el vessant de defensa com en la d'acusació, davant totes les instàncies judicials a nivell nacional. Donada la urgència amb la qual es susciten algunes qüestions en l’àmbit penal, els nostres clients tenen a la seva disposició un servei d'atenció 24h al dia i 365 dies a l'any per a l'assistència lletrada immediata. 


L'àmbit del Dret Penal requereix un equilibri constant per aconseguir una actuació ferma i profunda, però alhora ràpida i segura per respondre amb drestesa a les qüestions criminals que se susciten en el procés penal. Som ferms defensors de l'especialització en l'exercici de la professió, especialment en l'àmbit del Dret Penal ja que per les seves particularitats i conseqüències requereixen un domini total de la matèria per aconseguir així els millors resultats.

Considerem fonamental la confiança entre el client i el seu advocat, creiem en la vessant emocional de l'advocacia per brindar als nostres clients una defensa tècnicament impecable i personalment profunda. 


SERVEIS DRET PENAL 

 • Assistència immediata al detingut en dependències policials.
 • Assistència al detingut davant el Jutjat de Guàrdia.
 • Elaboració i interposició de denúncies o querelles.
 • Disseny d'estratègies processals tant de defensa com d'acusació per garantir els interessos del client.
 • Representació processal en, Judicis Ràpids, Procediment Abreujat, i Procediment Sumari.
 • Elaboració d'informes jurídics sobre viabilitat d'accions legals. 

ALBERT MARIMON TORRES

ADVOCAT CIVILISTA
SOCI FUNDADOR

amarimon@abogados-mb.com

Secció civil i mercantil: Albert Marimon, advocat, soci fundador de Marimon & Bas Advocats i director del departament Civil i Mercantil, és llicenciat per la Universitat de Barcelona i membre del l’Il·lustri Col·legi d’Advocats de Barcelona, especialitzat en dret civil i mercantil, expert en responsabilitat civil i dret d'empresa. Compta amb una àmplia experiència en l'assessorament jurídic tant a nivell empresarial com particular, en la negociació i redacció de contractes, resolució de conflictes i la defensa processal davant els tribunals. A més, compagina el seu treball amb la vessant docent, col•laborant de forma activa amb l’Il·lustre Col·legi d’Advocats de Barcelona. 

 

DEPARTAMENT ÀREA CIVIL Y MERCANTIL

El departament de dret civil i mercantil dirigit per Albert Marimon, assessora i afronta els assumptes de forma seriosa, dinàmica i àgil. Per això, s'analitza cada cas buscant la millor estratègia. Amb això, s'aconsegueix que el client surti amb una posició reforçada, davant d'una negociació o en l'àmbit judicial. 


La nostra diferència la trobarà en el tracte, l'excel·lència i la qualitat del nostre servei. Treballem amb serietat i rigor en la la gestió dels assumptes encomanats pels nostres clients. 


SERVEIS DRET CIVIL

 • Redacció de tot tipus de contractes.
 • Elaboració de tot tipus de demandes civils i mercantils.
 • Desnonaments.
 • Reclamació de deutes.
 • Representació processal en tot tipus de procediments civils i mercantils.


SERVEIS DRET MERCANTIL

 • Creació de noves societats (estatuts, convocatòries, presentació documentació als corresponents organismes oficials).
 • Preparació d'acords societaris.
 • Fusions, adquisicions i joint-venture.